Sanyo KC9AGSL (1 Hp) (Có Ion)

Máy lạnh Sanyo KC9AGSL (1 Hp) (Có Ion)