Tủ lạnh cũ sharp 150l còn mới 90%


Giá : 1700.000

Tủ lạnh cũ sanyo 130l còn mới 90%


Giá : 1600.000

Tủ lạnh cũ panasonic 160l còn mới 80%

Giá : 1500.000

Tủ lạnh cũ sanyo 53l còn mới 90%

Giá: 1.100.000